Экология

«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС экологиялық саясатының мақсаты

Корпоративтік Экологиялық саясатты тұрақты дамыту мен табиғатты қорғау  қызметін басқарудың тиімді жүйесінен тұрады. Табиғи газ барлық қазба энергия тасымалдауыштардың ішіндегі қоршаған ортаға қатысы  бойынша  неғұрлым зиянсыз болып табылады. «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС қоршаған ортаны қорғау және энергетикалық тиімділік  мәселелерінде корпоративтік жауапкершіліктің жоғары деңгейін тұрақты негізде ұстанады, сонымен қоса «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС Компанияның Экологиялық менеджмент жүйесінің қолданылу тиімділігін  көрсетеді.

Экология саласындағы негізгі міндет 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы басым міндетті қоршаған ортаға  жағымсыз  әсер етуді үздіксіз төмендету, сондай-ақ, ең үздік қолжетімді технологияларды пайдалану жолымен өндірістік қызметтің көрсеткіштерін тұрақты жақсарту болып табылады. Халықаралық  жоғары стандарттарға  сәйкестендіру мақсатында  «БШГҚ» ЖШС ISO 14001:2015 стандарттарына сәйкес келетін басқару жүйелері енгізілген.

«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексін, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау  саласындағы халықаралық стандарттар Ережелерін  сақтайды. Серіктестік экологиялық тәуекелдерді  барынша азайтуға және өндірістік қызмет барысында экологиялық қауіпсіздікті қолдауға бағытталған іс-шараларды жүргізеді.

Дәстүрлі өмір салтын ұстанатын жергілікті халықпен өзара әрекеттестік

Компанияның өндірістік қызметін жүргізу өңірлерінде  дәстүрлі өмір салтын ұстанатын жергілікті халық жоқ.

Энергия сақтау және энергетикалық тиімділікті арттыру

Энергетикалық тиімділікті арттыру мақсатында 2018 жылы «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС «Бейнеу-Бозой-Шымкент» МГҚ желілік бөлігінің  объектілерінде, «Бозой», «Ақбұлақ» газ өлшеу станцияларында  энергетикалық аудит жүргізілді.

Объектілерде мынадай энергия  сақтау іс-шаралары қолданылады:

 • жылытудың циркуляциялық сорғыларының және энергия тасымалдауышты жылыту блогы жұмысының төменгі режимдері кезінде электр энергиясын тұтынуды төмендету үшін жиілікті түрлендіргіштерді (ЧРП) пайдалану («Ақбұлақ» ГӨС);
 • жылу трассаларының жерүстілік учаскелері жылу жоғалтудан оқшаулаумен қамтамасыз етілген;
 • ЖЭР есепке алу есептеуіштері орнатылған.

Температураны автоматты реттегішпен климаттық жағдайларды  ұстау үшін кондиционерлерді пайдалану;

Қоршаған ортаға эмиссияның әсер етуі

Атмосфералық ауа

«БШГҚ» ЖШС қызметінің  нәтижесінде атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шамамен 47 түрі бөлініп шығарылады. Серіктестік  өндірістік қызмет барысында атмосфераға метан шығарындыларын қысқартуды көздейтін экологиялық тәуекелдерді тұрақтандыруға және  экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған белсенді жұмысты жүргізеді.

«БШГҚ» ЖШС Шығарындыларды басқару саясаты әзірленген және қолданылады, осы саясат  Компанияның қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясатты іске асыру аясында орнықты дамуды арттыру және қоршаған ортаға әсер етуді барынша азайту мақсатымен шығарындыларды тиімді басқаруды қамтамасыз етеді.

Шығарындыларды басқару Саясатының негізгі міндеттері:

 • бүкіл  компания бойынша міндетті түрде пайдалануға арналған  шығарындыларды басқару тәсілдерін реттейтін қағидаттарды анықтау;
 •  өндірістің экологиялық қауіпсіздігін арттыру, шығарындыларды азайту;
 •  табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және жылыстауларды болдырмау болып табылады.

Ластаушы заттардың атмосфераға шығарындыларының артуы «Бозой» компрессорлық станциясын пайдалануға берумен байланысты.

Парниктік  газдар

Парниктік газдар табиғи жолмен түзіледі және күн жылуының бір бөлігін ұстап, біздің ғаламшарды өмір сүру үшін жарамды ете отырып,  адамдар мен басқа да тіршілік иелерінің өмір сүруінде маңызды рөл атқарады. Бір жарым ғасыр бойы индустрияландыру, сондай-ақ ормандарды жаппай кесу және ауыл шаруашылығын жүргізудің  белгілі бір әдістерін қолдану атмосфераға парниктік газдар шығарындыларының артуына әкеліп соқтырды.  Халық санының өсуімен және елдер экономикасының дамуымен бірге парниктік газдар шығарындыларының көлемі де артады. Төменде ғылыми тұрғыдан белгіленген  бірқатар заңдылықтар келтіріледі:

 • жаһандық  орташа температура Жер атмосферасындағы парниктік газдардың мөлшеріне тікелей байланысты;
 • индустриялық дәуір басталғаннан бері парниктік газдардың мөлшері тұрақты артуда және мұнымен бірге дүниежүзілік орташа температура  өсуде;
 • жер атмосферасындағы негізгі парниктік газдардың бірі көмірқышқыл газы – қазба отындарының жану өнімі болып табылады.

Ресурстар мен энергияны ұтымды пайдалану, қоршаған ортаға жағымсыз әсерді барынша азайту, парниктік газдар шығарындыларын басқару, климаттың өзгеруіне бейімделу – бұл мәселелер  «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС қызметі үшін біртіндеп  қағидаттық мәселелерге айналуда.

Парниктік газдардың атмосфераға шығарындыларының артуы «Бозой» компрессорлық станиясын пайдалануға берумен, сондай-ақ тасымалданатын газ көлемінің  артуымен байланысты

Су ресурстарын басқару

«БШГҚ» ЖШС «Су ресурстарын басқару стандарты» құжаттандырылған рәсімі әзірленген және енгізілген.

Стандарттың негізгі міндеттері:

 • міндетті пайдалануға арналған су ресурстарын басқарудың негізгі қағидаттарын анықтау;
 • су ресурстарын басқаруды үздіксіз жақсартуды қамтамасыз ету;
 • серіктестіктің әртүрлі мұқтаждықтары үшін (ауызсу, өндірістік, шаруашылық-тұрмыстық және өзге де мұқтаждықтар) суды әртүрлі бөлімшелердің пайдалануын келіспей басқарудың қалыптасқан практикасына қарама-қарсы Серіктестікте су ресурстарын басқарудың бірыңғай процесін қамтамасыз ету;
 • серіктестікте су ресурстарын басқару процесіне мүдделі тараптардың тартылуын қамтамасыз ету болып табылады.

«Бозой» КС-1-де суды алу артезиан ұңғымасы арқылы  жерасты су көздерінен жүзеге асырылады.

«БШГҚ» ЖШС ластанған суларды жерүстілік су айдындарына ағызуды жүзеге асырмайды.

Су тұтынудың артуы «Бозой» компрессорлық станциясын пайдалануға берумен байланысты.

Қалдықтардың артуы «Бозой» компрессорлық станциясын пайдалануға берумен байланысты.

Қалдықтарды басқару

«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС өндірістік қызметінің нәтижесінде тұрмыстық- қатты және өндірістік қалдықтар түзіледі.  Барлық қалдықтар шарт  бойынша мамандандырылған ұйымдарға тапсырылады. Кәсіпорындағы қалдықтарды басқару жүйесі қалдықтардың түзілу, оларды сәйкестендіру процестерін, олардың жинауға, буып-түюге және таңбалауға, қажетіне қарай тасымалдауға, уақытша  жинақтауға (реттеп орналастыруға) және сақтауға қойылатын талаптарды  анықтайды.

Қалдықтарды басқару саласындағы негіз қалаушы қағидаттар:

 • қоршаған ортаның құрамдастарын (ауа, жерасты сулары, топырақ) өндірістік және тұтыну қалдықтарынан ластанудан қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапкершілік;
 • өндірістік және тұтыну қалдықтарының түзілуін барынша қысқарту және олармен экологиялық қауіпсіз жұмыс істеу;
 • қалдықтардың түзілуін азайтуға мүмкіндік беретін технологиялар мен жабдықтарды пайдалану есебінен қоршаған ортаға жағымсыз әсер етуді азайту болып табылады.

Қалдықтарды басқару ҚР Экологиялық кодексіне, халықаралық танылған практикаға сәйкес жүргізіледі.

Компания өндірістік және тұтыну қалдықтарының барлық түзілетін түрлерін уақытша сақтау мен жай-күйін тұрақты түгендеуді, есепке алуды және бақылауды жүргізеді.

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС экологиялық тәуекелдерді тиімді басқару үшін табиғатты қорғауды басқару тәсілдерін тұрақты жетілдіріп отырады және қоршаған ортаны қорғауға, атап айтқанда, нормативтік эмиссиялар үшін салықтар төлеуді, табиғатты қорғау шараларына шығындарды қамтитын экологиялық шығындарға қажетті ресурстарды бөледі.

Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемнің артуы «Бозой» компрессорлық станциясын  пайдалануға берумен, сондай-ақ тасымалданатын  газдың көлемінің артуымен байланысты.

 «БШГҚ» ЖШС экологиялық жағдайды және өндірістік объектілердің қоршаған ортаға әсер етуін бағалау үшін тұрақты негізде өндірістік экологиялық мониторинг жүргізеді.

Өндірістік экологиялық мониторинг эмиссиялар мониторингін  және қоршаған ортаға: атмосфераға, суға, топыраққа және радиациялық жағдайға әсер етулерді қамтиды.

 • газ жағатын жабдықтың  тұрақты  ластану көздерінен зиянды заттардың шығарындыларын аспаптық бақылау;
 • санитарлық-қорғау аймағы (СҚА) шекарасындағы ауа мониторингі;
 • ағын және жерасты суларын зерттеу;
 • топырақ жабындарындағы ауыр металдарды зерттеу;
 • өнеркәсіптік объектілердің радиациялық жағдайына мониторинг жүргізу.

«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС алдағы уақытта да қоршаған ортаны қорғау және энергетикалық тиімділік мәселелерінде  корпоративтік жауапкершіліктің жоғары деңгейін қолдайтын болады, сонымен қатар ҚР Экологиялық кодексін және қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық стандарттардың Ережелерін ұстанады.