Сертификат

Сертификат

«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС

сапа, қоршаған орта, денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы менеджменттің біріктірілген жүйесі туралы (ISO

9001:2015, ISO 14001:2015 ЖӘНЕ BS OHSAS 18001:2007 МС)

Жалпы ақпарат

2014 жылдың желтоқсан айында «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) инспекциялық қызметтер, сараптама, сынақтар өткізу және менеджмент жүйелерін сертификаттау саласында әлемдік деңгейі бар және жетекші ұйым болып табылатын TUV Thuringen e.v. халықаралық сертификаттау органымен сертификаттау аудиті жүргізіліп, Серіктестік қызметінің халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестігін куәландыратын сертификаттар табысталды.

2018 жылдың қаңтар айында Серіктестік ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 халықаралық стандарттары талаптарына сәйкестігі бойынша менеджментінің біріктірілген жүйесінің Қайта Сертификаттау аудитінен (бұдан әрі – Аудит) сәтті өтті.

2018 жылдың желтоқсанында Серіктестік ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкестігі бойынша сапа, экология, денсаулық және қауіпсіздіктің біріктірілген менеджмент жүйесінің (бұдан әрі - БМЖ) Бірінші Байқаушы аудитінен сәтті өтті.

Байқаушы аудит «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС қызметінің ерекшелігін ескере отырып жүргізілді. Осыған байланысты, аудиторлар Серіктестіктің «Табиғи газды тасымалдауды басқару» негізгі бизнес-процессін ескере отырып, түйінді процесстер мен құжаттарға баса назар аударды.

TUV Thuringen аудиторлары өндірістік бөлімшелерге ерекше назар аударды, өйткені көрсетілетін қызметтердің сапасы, негізінен, осы бөлімшелердің жұмысына тәуелді болып келеді. Аудит Серіктестіктің басшылығы мен барлық құрылымдық бөлімшелерін қамтитын, сертификаттық органмен арнайы әзірленген бағдарлама бойынша жүргізілді.

Бас директор К.Р. Курманалиев мырзамен және басшылықтың МБЖ бойынша Өкілдері Чжао Шоуи және Б.Қ.Саурамбаев мырзалармен, сондай-ақ бөлімше басшылары және жұмыскерлерімен өткен ашық талқылау компанияға аудиттің нәтижелерін «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС МБЖ жақсартуға қабілетті құрал ретінде мейлінше тиімді пайдалануға, анықталған кемшіліктерді уақытылы жоюға, Серіктестіктің тиісті түрде жұмыс істейтініне және сыртқы аудитке дайындығына сенімді болуға мүмкіндік берді.

Жүргізілген тексеру нәтижесінде аудиторлар басқарудың аса тиімді тәсілдерін енгізуге және дамытуға бағытталған өндірістің жоғары мәдениетін, сонымен бірге компания басшылығының сапа, экология, денсаулық және қауіпсіздік менеджментінің біріктірілген жүйесіне бейілділігін, Серіктестіктің МБЖ саласындағы елеулі және табысты жұмысының жоғары нәтижелерін көрсеткен қызметкерлердің біліктілігі мен қызығушылығын атап өтті.

Аудиторлар келесі оң нәтижелерді атап көрсетті:

  • басшылықтың МБЖ қолдау және жақсарту бойынша жоғары бейілділігі;
  • «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС қызметкерлері біліктілігінің жоғары деңгейі;
  • «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС қызметкерлерінің бейілділігі және ақпараттандырылуы;
  • «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС қызметкерлерінің компания тәуекелдері мен мүмкіндіктерінің деңгейін бағалау процесіне тартылуы;
  • өкілетті тұлғалардың МБЖ қолдау және жақсарту бойынша жауапкершілігінің жоғары деңгейі;
  • ақпараттық жүйелерді және электронды құжат айналымын пайдалану;
  • МБЖ жақсартуға бағытталған, өткізілген және келесі кезеңдерге жоспарланған іс-шаралардың үлкен көлемі.

Осылайша, өткен Бірінші бақылау аудитінің нәтижесінде аудиторлар «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС БМЖ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 және OHSAS 18001:2007 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес келетінін куәландырады және TUV Thuringen компаниясының логотипі бар сертификаттарды бір жыл мерзімге (екінші бақылау аудитін өткізгенге дейін 2019 жылғы желтоқсанға дейін) ұзарту ұсынылды.

2019 жылы Серіктестік қызметінде:

  • 33 экологиялық аспект анықталды және бағаланды, оның ішінде 1 экологиялық аспект бағалау нәтижесі бойынша сүбелі болып танылды. Экологиялық аспектілердің нәтижесі Экологиялық аспектілер тізілімінде айқындалған, магистральды газ құбырын ағымдағы пайдалану аясындағы негізгі ЭА қалыпты жұмыс тәртібіне байланысты;
  • Қауіпті және зиян өндірістік факторлар анықталды (ҚЗӨФ) және Серіктестік қызметкерлерінің барлық санаты бойынша тәуекелдер бағаланды. Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін сақтау (ДСжЕҚС) саласында 46 тәуекел анықталып, оның ішінде 5 тәуекел Елеулі болып танылды, қауіптерді және тәуекелдерді басқару шаралары әзірленді.