Баға ұсынысына сұрау салу тәсілімен ГАА үшін жағармай материалдарын (турбина майы) сатып алу қорытындысы туралы хабарлама.

«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС 2017 жылғы «18» тамыз cағат 12:00, келесі мекен-жай бойынша: Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 96/98, № 506 кабинетте өткізілген баға ұсынысына сұрау салу тәсілімен ГАА үшін жағармай материалдарын (турбина майы) сатып алу өткізілмеді деп танылғанын хабарлайды.